Методична робота

Методична робота 2021/2022 н.р.

Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив НВК – “Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору” (ІІ етап).

Мета: удосконалення професійної майстерності шляхо створення новітнього конкурентноспроможного вчителя, який здатний вплинути на соціалізуючу складову розвитку особистості та сприяти оновленню змісту освітньої діяльності.

ЗАВДАННЯ:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу у 2021/2022 н.р. на виконання завдань обласної науково-методичної проблеми, на досягнення конкурентноздатності комплексу в умовах реформування системи освіти.

2.Зміцнювати кадрову та матеріально-технічну базу з метою забезпечення ефективності навчання.

3. Налагоджувати та продовжувати співпрацю з Херсонським обласним центром зайнятості, громадськими організаціями і закладами міста з метою удосконалення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю.

4. Забезпечити психологічний супровід освітнього процесу та профорієнтаційної роботи зі здобувачами освіти.

5. Активізувати роботу з обдарованою молоддю з метою підтримки та розвитку її творчого потенціалу.

6. Активізувати позакласну діяльність з навчальних предметів.

Склад методичної ради:

Голова ради: Шереметьєва Ольга Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Члени ради:

Мартинюк Лідія Іванівна – керівник МО вчителів гуманітарного циклу;

Сухенко Валентина Олександрівна– керівник МО вчителів природничо-математичного циклу ;

Павлюк Галина Петрівна – керівник МО вчителів початкових класів та вихователів;

Недовізій Ірина Володимирівна – керівник МО класних керівників